: صوت
مشوق های قرآنی اطاعت و بندگی خداوند
در حال بارگذاری...

مشوق های قرآنی اطاعت و بندگی خداوند

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق: اطاعت و بندگی خداوند متعال (بخش اول)

انسان و ضرر ناشی از غفلت. حکمت383:

انسان طبیعتاً از ضرر بیزار است و مشکل این است که نمی فهمد ضرر کجاست که اگر فهمید حرکت می کند در حالی که غفلت دارد و جای ضرر و منفعت را اشتباه می گیرد.

خداوند دانا و بینا می باشد

  • امیرالمومنین فرمود: بپرهیز از یک مسأله، اینکه خدای متعال تو را در یک مجلس گناه و معصیت ببیند ولی د رجمع مطیعین و هنگام طاعت تو را نبیند.
  • که در اینجا تو از ضرر کنندگان هستی. حضرت در اینجا این ضرر را زیبا بیان می فرمایند.

شاهد قرآنی

  • آیه ی شریفه که می فرماید: “والعصر انّ الانسان لفی خسر”، ضرر را به طبیعت بشر نسبت داده است در حالی که بشر که حب ذات دارد دائم در حال جذب منفعت است و فطرتاً از ضرر فرار می کند.

چرا قرآن اینچنین می فرماید؟

انسان منفعت طلب!

  • بله انسان منفعت طلب است ولی راهش را نمی شناسد. زیرا انسان منفعت را در کمیّت و مقدارها می شناسد.
  • اگر کسی این را بفهمد و بشناسد که معصیت ضرر است و طاعت الهی منفعت است، همانطور که تا دم مرگ به دنبال کمیتها می رود اینجا هم همین کار را می کند.

اصل گرفتاری بشر

پس اصل گرفتاری بشر جهالت در این مسأله هست و الا اگر انسان جاهل نبود در این مسأله حتماً به همین سو(اطاعت خدا) می آمد.

  • انسان اگر فهمید و شناخت که منفعت در کجاست باید که تا سرحد مرگ برای رسیدن به آن اقدام کند.

 

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
مشاهده موارد بیشتر از ویدئوهای دروس اخلاق
مراجعه به صفحه نخست سایت معاونت تهذیب حوزه

به مشوق های قرآنی اطاعت و بندگی خداوند امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...