: صوت
صفات مومن در صبر و تواضع
در حال بارگذاری...

صفات مومن در صبر و تواضع

درس اخلاق صوتی آیت الله ممدوحی درزمینه صفات مومن در صبر و تواضع

  • صفات مومن در صبر و تواضع، حکمت333: حضرت فرمود: مومنینی که در اصطلاح امیرالمومنین آمده کلام مصامحه‌ای نیست بلکه این مومنین در حقیقت، ایمان شخصیتشان شده است.
  • اگر علم همراه با ایمان شود صفات حیوانی در مومن به حداقل خود می‌رسد یعنی به حدی که فقط بتواند زنده بماند. پس علم و ایمان هردو با هم جزء شخصیت وجودی مومن می‌شوند. لذا صفاتی که حضرت امیر برای مومن در اینجا بیان می‌کنند این است که مومن متصف به صفات متقابل است یعنی در عین اینکه صورتش بسیار بشاش است (در چهره‌اش گرفتاری مشاهده نمی‌شود و آرامش دارد و مضطرب نیست) گرفتاریهایش در درون و قلبش است.
  • این صفت بشاش بودن ظاهر با وجود هزاران گرفتاری که برای انسان پیش می‌آید کار یک انسان عادی نیست. بشاش نگه داشتن صورت یک مبدأیی می‌خواهد و حزن در قلب هم یک مبدأ دیگر می‌خواهد.
  • نظام روحی و تجردی انسان را به نام قلب یا باطن می‌گویند که هر کدام کار جداگانه خود را انجام می‌دهد. عقل با برهان کار دارد که همان نفس نامید می‌شود. در جایی که احساسات با ایمان همراه است قلب نامیده میشود و اما صدر در جایی است که منش گسترده دارد و چیزی بر او غالب نیست. مثل سعه صدر داشتن.
  • سعه صدر دلیل بر رشد انسان است. یک حقیقت عملی است که قابل پیاده شدن در وجود انسان را دارد. یعنی وقتی شخص به آداب الهی و اسلامی ملتزم شد می‌شود انسانی که شرح صدر پیدا می‌کند.

مشاهده درس اخلاق صفات مومن در شادی و غم از آیت الله ممدوحی
مراجعه به صفحه نخست سایت معاونت تهذیب حوزه علیمه
مشاهده درس اخلاق آزمایشات و ابتلائات بندگان از آیت الله ممدوحی

به صفات مومن در صبر و تواضع امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...