: صوت
ارزش عرفه
در حال بارگذاری...

درس اخلاق صوتی آیت الله ممدوحی درزمینه ارزش عرفه

  • شب عرفه از جمله با ارزشترین شبها است که باید قدر دانست. از ظرفیت بالای این شب نهایت استفاده را باید برد. هیچ چیز در این دنیا نقد نیست همه چیز نسیه است، برخلاف آخرت که همه چیزش نقد است.
  • در آخرت هرچه انسان در این دنیا جمع کرده است متبلور می‌شود لذا بعضی از بزرگان آخرتشان را در همین دنیا می‌بینند و آخرت به کامشان است. (جسمشان در این دنیاست ولی روحشان در آخرت است)
  • چه خوب است در این شب انسان برای خود مقدماتی را فراهم کند که در عین اینکه در این دنیاست به تدریج از این عالم بیرون رود مثلاً با نمازی که با حضور قلب می‌خواند به خروج از عالم طبیعت عادت کند. اگر کسی بتواند در توجه به خدا تلاش کند و غیر خدا را نبیند این شخص به تدریج به سمت آخرت سرازیر می‌شود و لحظه مفارقت از این دنیا برایش راحت می‌شود. چون به عالم خلوت آشناست زیرا عادت به خلوت با خدا کرده و مرگ برایش رسیدن به فعلیت تام است نه چیز دیگر.
  • مرگ برای انسان با ایمان ارتباط با خداست و انقطاع از نظام عالم موجود.
  • اگر کسی بتواند بر اثر ریاضت در ایمان و تقوا، در این عالم به اختیار خودش حواسش را منقطع کند از اطرافش، می‌بیند آنچه را که اموات می‌بینند.

مشاهده درس اخلاق عبرت از مرگ از آیت الله ممدوحی
مراجعه به صفحه نخست سایت معاونت تهذیب حوزه علیمه
مشاهده درس اخلاق راه های اعتماد به قضای الهی از آیت الله ممدوحی

به ارزش عرفه امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...