: سلسله دروس اخلاق , صوت
درس اخلاق آیت الله مشکینی

درس اخلاق آیت الله مشکینی

  • امتیاز امتیاز داده نشده

درس اخلاق آیت الله مشکینی

درس اخلاق صوتی آیت الله مشکینی / مجموعه 172 صوت

مشاهده همه درس اخلاق های صوتی
ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

متن بخشی از مجموعه دروس اخلاق صوتی آیت الله مشکینی / مجموعه آموزه ها و توصیه های اخلاقی کوتاه :

1. حرام یعنی محترم است و هتک آن جایز نیست.

2. در این دنیا هرچه ساختی، در عالم برزخ همان صورت را پیدا میکنی، صورت برزخی غیر از این صورت است. صفت تواضع این را نورانی کرده یا صفت های زشت دنیا او را به شکل های دیگری انداخته است.
مکتب اسلام برای این مسئله تعلیمات و دستوراتی دارد. پیامبر وقتی صورت مبارکش را در آینه میدید یک دعایی میخواند: خدایا همانطور که این قیافه انسانی را به من دادی، پس دو کار دیگر هم درباره من انجام بده اخلاق و رزق من را هم خوب کن.

3. هرچه خداوند اراده کند همان میشود و قابل تخلف نیست. افعال جوارح را شما تقسیم کنید به افعال غیر اختیاری مثل تپش قلب و ارادی مثل حرکت دست. همه اینها از اراده روح ارسال میشود. و مستقیما عمل میشود و علتی است که معلولش هم میاید. در اراده خداوند نیز اینگونه است.

4. وقتی یک عمل خیری و شری میخواهید انجام دهید اراده از شماست و مقدمات از خداوند است.
فرق این است که راجب کار خیر و و واجب خداوند به آن راضی است و هم امر کرده و هم نیرو فکری و بدنی داده و از این سه راه به شما کمک کرده. ولی در راه شر و حرام خداوند نیروی فکری و بدنی فقط میرسد و آن کار خیر اخلاقی امر و رضایت خدا را ندارد.

متن درس اخلاق صوتی آیت الله مشکینی

5. علی علیه السلام در کتاب نهج البلاغه میفرماید: کسی که بین خود و خدا را اصلاح کند، خداوند بین او و مردم را اصلاح میکند.
جمله دوم: کسی که کار آخرت خود را اصلاح کند، خداوند متکفل این است که کار دنیای او را اصلاح کند. جمله سوم: کسی که از خود نسبت به خویش واعظی دارد، خداوند از خارج حفظ او را بر عهده میگیرد.

6. جهاد را به چندین قسم تقسیم میکنند. جهاد ابتدایی و دفاعی، جهاد اصغر و اکر، جهاد گرم و سرد. اولین جهاد که نجات بخش است جهاد ابتدایی است و بر طبق فتوای علما به دستور رهبر و امام است.
جهاد ابتدایی برای مردها است نه زنها، برای جوان ها است نه پیرمردها. جهاد ابتدایی به انتخاب امام است. ولی جهاد دفاعی مرد و زن ندارد همه باید دفاع کنند.

7. امام صادق علیه السلام فرمودند: شما حرف های مارا و کیفیت منطق و استدلال و علوم ما را یاد بگیرید، به هر دریایی بخواهید وارد شوید و با هر ملتی بخواهید مباحثه کنید پیروز میشوید.

بخش دیگری از محتوای جلسات ایشان

8. قرآن بزرگ، این کتابی که نه پیشینیانی توانسته اند در محتوای او خدشه کنند و نه تا ابد خواهند توانست بر او ایراد بگیرند، این کتابی که تمام سوره ها و حروف ان با زبان جبرائیل امین بر قلب مبارک پیامبر(ص) خوانده شده.
اگر کتابی بخواهید که با آن کوه ها را بیاندازید و زمین ها را بشکافید و معادن و آب های آن را در آورید، و جامعه مرده را باآن زنده کنید، نیست جز همین قرآن. قرآن میگوید انسان ها دو قسم اند. یک قسم آنهایی که به انها اسلام و شرح و پذیرش اسلام دادیم.

9. همانطور که کلمات حالت های مختلف دارند، قلب انسان نیز حالات متنوعی دارد. بین کفار و خداوند یک حجابی است پس حالت بالایی قلب یاد خدا است، مانع میشود که انسان گناه کند. روایت امام صادق(ع) سه مطلب است که گمان نمیکنم امت پیامبر قدر انجامش را داشته باشد و اگر انجام دهد خیلی مقامش بالا رفته. اول مواسات و حرکت همگانی و عدم اختصاص اموال به خود است که با دیگران را در مالش شریک کند.

 

به درس اخلاق آیت الله مشکینی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...