کفر به طاغوت سبب رشد انسان

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • بحث در مورد لااکراه در آیة الکرسی است. در فضای لااکراه، وقتی در جامعه فضای لااکراه به وجود آمد حالا اگر کسی بیاید بیان حقایق کند اثر دارد. می شود به وسیله ی بیان حقایق، رشد را از غی مشخص کرد.
  • بعداز اینکه رشد از غی برای انسان مشخص شد انتخاب با خود انسان است. اگر خواست غی(طاغوت) را انتخاب می کند یا اگر خواست رشد(کفر به طاغوت) را.
  • اگر کفر به طاغوت را انتخاب کرد زمینه ی رشد به الله در او فراهم می شود یعنی فطرت درونیش شروع به پرورش می کند. چه جور تخم مرغی که زیر مرغ می گذارند نطفه بعداز گرم شدن شروع به فعالیت می کند و هر یک روزی که می گذرد یک مرحله از تکاملش را طی کرده است. بیست و یک روز که گذشت جوجه کامل شده، این پوست تخم را مزاحم خودش می بیند نوک می زند و پوست را از داخل می شکند تا بیرون بیاید. انسان هم همین است. باید این مراحل را طی کند. اول از فضای اکراه آزاد شود.
  • وقتی فضای اکراه برانداخته شد زمینه برای مبیّن شدن رشد از غی فراهم می شود. وقتی رشد و غی را شناخت خودش انتخاب می کند. حتی پیغمبران هم زورشان به انسان نمی رسد. اگر پیامبران با وحی و ارتباطی که با خدا دارند می توانستند تصرف کنند در انسان که انسانها صالح شوند، نوح و لوط بر زنانشان تصرف می کردند تا اصلاح شوند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به کفر به طاغوت سبب رشد انسان امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...