کشف سمعی اصوات برزخی

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • در اینجا بحث از سالک در کشف سمعی است که اصوات برزخی برایش کشف می شود. که اصوات برزخی غیراز این نظام مادی است.
  • در اواسط مرتبه ی کشف سمعی صداهای برزخی را می شنود. از مسائلی که در برزخ می گذرد تا حدی برخوردار می شود. صدای برزخی نه این است که در جای دور است نه این است که پشت دیوار است نه اینکه بین ما و برزخ حجابی باشد بلکه این ماییم که حجاب داریم.
  • در واقع این ما هستیم که از روییدنیها چشیدنیها و شنیدنیهای برزخ در حجابیم برزخ بر ما احاطه دارد ولی این حجاب در خود ماست.
  • همانطور که سالک دیدنیهای برزخ را میبیند اگر حجاب از گوش او کنار رود صداهای برزخی را هم می شنود.
  • در روایات اشاره شده که وقتی یک نفر مرد او همه را صدا می زند و ناراحت می شود از اینکه چرا بقیه صدایش را نمی شنوند. می گوید به من گوش دهید می خواهم از حال و روزم برایتان بگویم.
  • بله ما نمی شنویم چون گوشش را نداریم. این حال میت و صحبت با زنده ها تا جایی که او را در قبر بگذارند ادامه دارد.
  • اگر کسی از کشف سماعی بالاتر برخوردار باشد و خدا بخواهد می تواند اینجور صداها را بشنود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به کشف سمعی اصوات برزخی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...