کاربردشناسی و اهداف فتنه

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • از بحث های مفهوم شناسی فتنه فهمیدیم که فتنه کاربردهای متفاوتی دارد. آن معنایی که امروز در فرهنگ ما شناخته می شود عبارت است از مجموعه ای از فعالیت های سازمان یافته برای ایجاد نوعی اختلال و تشویش در جامعه.
  • این فعالیتهایی که در جامعه برای تغییر وضعیت و تغیر روند حرکت جامعه و مسیر مطلوب جامعه صورت می گیرد، گاهی صرفآ برای اهداف مادی صورت می گیرد و گاهی فراتر از مادی است و اهداف معنوی هم منظور است.
  • در اهداف مادی فعالیتهایی صورت می گیرد که نهایتا قدرت را از دست عده ای سلب کنند و خودشان تصاحب کنند. اختیاراتی که در خدمت عده ای هست را بگیرند و خودشان از آن بهره مند شوند.
  • در فتنه های معنوی بیش از این مطلوب است یا در هدف یا در روش. یعنی ممکن است هدف نهایی هم این باشد که آنها در امکانات مادیشون یا در ثروت و قدرتشون تسلط پیدا کنند اما چون آن جامعه یک جامعه ی دینی است ابتدا با عقاید و باورهای دینیشان مبارزه می کنند تا زمینه فراهم شود برای اینکه بتوانند به اهداف خود برسند.
  • در همه ی اینها یک روشها و سیاستهای کلی وجود دارد که بین همه ی این انواع فتنه ها مشترک است. ولی در این قسم اخیر که پای دین در میان است خیلی روشها پیچیدتر و مشکلتر می شود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به کاربردشناسی و اهداف فتنه امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...