چگونگی شروع علم اخلاق

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • بسیاری سوالشان در مورد اخلاق این است که از کجا شروع کنیم؟ برای روشن شدن بحث دایره را وسیع می گیرم. جانوران هم علم اخلاق دارند. اخلاق تربیت است که جانوران هم دارند. جانوری که درنده است برای فرزند خود که درنده نیست بلکه برای فرزند خود مربی است مربی اخلاق است.
  • علم اخلاق را ببینید بعد مشاهده می کنید که ما محاصره شده ایم توسط علم اخلاق. نه اینکه علم اخلاق در دور دستهاست و ما بوی آن را از فاصله ی بسیار دور می شنویم نه، بلکه محیط به شماست. شا در جو اخلاق زندگی می کنید.
  • درنده ای مثل شیر برای فرزند خود مربی است ولی برای بقیه درنده است. خیلی از ما هم با حوصله تر هم هست. اگر دقت کنید می بینید با چه نوازشی به اینها نگاه می کند از چشمش مهر و محبت می ریزد. انسان باید با دقت به این مسائل بنگرد.
  • خود انسان نسبت به خودش مربی است. معلم و آموزگار است. خودش به خود رشد می دهد و می پروراند. مسولیتی که انسان دارد این است که سیاست مربی گری خودش بر خودش را خوب مدیریّت کند و مدیر خوبی برای خودش باشد. مدیر خوبی برای خواب و خوراک و انتخاب یارش باشد. اون کسی که طبیب خوبی نیست استاد اخلاق خوبی هم برای خودش نیست. وقتی استاد اخلاق خوبی نباشد شاگرد خوبی هم برای استاد اخلاقش نیست.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به چگونگی شروع علم اخلاق امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...