: عکس نوشته
چگونه میتوانیم مردم را به خدا پیوند دهیم؟

چگونه میتوانیم مردم را به خدا پیوند دهیم؟

  • هرکس مهر دنیا بر او چیره شود تباه و هلاک میشود.
  • ولی ما طالبان علم و دانایان اگر طلب دنیا کنیم، هم خودمان هلاک میشویم و هم مردم را هلاک میکنیم.
  • زیرا ما منادی هدایت خلق به سوی خدا هستیم. دعوت به راه خدا و ارزشهای الهی، پیشه ماست.
  • ما که در جایگاه پیونده دهی مردم به خدا هستیم، اگر دل ما به خدا پیوند نداشته باشد چگونه میتوانیم مردم را به خدا پیوند دهیم.؟
به چگونه میتوانیم مردم را به خدا پیوند دهیم؟ امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...