چرا پیامبران از فرشتگان انتخاب نشدند؟

چرا پیامبران الهی از میان فرشتگان انتخاب نشدند؟

  • این مطلب در قرآن آیه ی 109 سوره ی مبارکه یوسف هست که می فرماید: اگر اینها(مردم) توقع دارند که یک فرشته ای سمت رسالت داشته باشد این درست نیست. برای اینکه شما فرشته نیستید که او را ببینید. اما چون شما بشرید باید از جنس شما کسی به عنوان رسول بیاید. این برهان مسآله»
  • سنت و سیرت الهی هم این است که ما انبیائی که قبلاً فرستادیم نیز جزء افراد بشر بوده اند و جزء رجال بوده اند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به چرا پیامبران از فرشتگان انتخاب نشدند؟ امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...