پیامدهای مخرب هوای نفس

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • جامع السعادات نراقی بیانی دارد از حضرت عیسی؛ نقل می کند که حضرت سنگی زیر سر گذاشته بود در بیابان و از آن بالش خوشش آمد و این باعث خوشنودی شیطان شد و حضرت فهمید که اینجا هوای نفسش غلبه کرد پس فوری عیسی آن سنگ را به دور انداخت.
  • هوا که خود موجب محجوبیت است و اساس همه ی فسادهاست و راه را بر روی انسان می بندد و نفسانیت و خودیت نازل را حفظ می کند و انسان را در حجاب قرار می دهد علاوه براین آنچنان خطرناک می شود که تشخیص اینکه این مورد هواست، خود مشکلی مضاعف است.
  • گاهی من و شما نماز می خوانیم ولی هوای نفس است یعنی عقیده دارد قیامتی هست و حساب و کتابی، این عقیده رنجش می دهد نه می تواند درست عبادت کند نه می تواند درست کیف دنیا را ببرد. می گوید واجبات را انجام دهم که لااقل جهنمی نشوم. پس این نماز هم به انگیزه ی هوا انجام شد.
  • فیض کاشانی می گوید مراقب باشید شیطان از پشت هوا وارد می شود
  • و نفسانیت نشکسته و با خود جنگی نداری و هوا در درونت پر است، که عبادات انسان به مقتضای هوا می شود. خود انسان متوجه نمی شود ولی شیطان با تلقین وارد می شود که تو باید دلسوز باشی این مردم چیزی نمی فهمند تو باید اینها را ارشاد کنی( اصلاٌ شما کجا و این القاءات کجا، این القائات از ملک نیست بلکه شیطانی است). خب ظاهر این القاء خوب است ولی به دنبالش شیطان با شما کار دارد
    اینکه احساس مسولیت کنید و برای خدا به نظر خودتان شروع به ارشاد می کنید
    اما چون هوا دارید کار را خراب می کنید چون شیطان با شماست و رهایتان نمی کند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به پیامدهای مخرب هوای نفس امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...