پیامدهای ایضاء و تحقیر مومن

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

 • از جمله مهلکات برای سالک، ایضاء و اذیت و اهانت و تحقیر و اذلال مومن است که از بروزات هوی است
  که بسیار رقیق و دقیق در انسان جلوه می کند.
 • ممکن است که انسان این ایضاء مومن را به عنوان وظیفه ی شرعی برای خودش جلوه دهد
  که این از اصل ایضاء هم خطرناک تر است. یعنی طوری شیطان و نفس مکّاره ی انسان این موضوع را برایش جلوه می دهد که انسان آن را به صورت یک امر مطلوب برای خودش حساب می کند که این خطر از خودش مهمتر است.
 • گاه ممکن است انگیزه ی این ایضاء قوه ی شهوانی انسان باشد. می خواهد مثلاً بین مردم جایگاهی داشته باشد برای اینکه رقبا را از میدان به در کند در برخورد با آنها یا در غیابشان شروع به تحقیر و اهانت می کند که این از هوای نفس به مقتضای قوه ی شهوانی انسان سرچشمه می گیرد.
 • و گاه ممکن است که انگیزه این ایضاء، عداوت و حسد باشد بر اساس این و به مقتضای هوا، نسبت به کسی تحقیر و توهین می کند الی آخر.
 • ایضاء معنی وسیعی دارد ممکن است شما در گوشه ای از مجلس نشسته باشید و با گوشه ی چشم باعث آزار مومنی شوید
  یا برخورد شما در سلام و علیک و احوال پرسی ایضاء آور باشد.
 • آیه ی 58 از سوره ی احزاب می فرماید: آنهایی که به مومنینِ بی تقصیر، اذیت می کنند با خودشان یک اسم و بهتان عظیمی را کشیده اند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به پیامدهای ایضاء و تحقیر مومن امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...