پرهیز از حسادت و کسب صفت خیرخواهی

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • سالک نه تنها از حسد باید پرهیز کند بلکه باید صفت نصیحت (خیرخواهی) را دارا باشد. اگر انسان به این مرحله برسد که خیر و خوبی همه را حتی رقبایش را بخواهد در اینجا قدم مهمی به سوی حق برداشته است. این راه به قدری اسرار آمیز است که سالک از هیچ راهی مثل این راه در سلوکش پیش نمی رود.
  • در روایت است که رسول الله فرمود: مومن دوست می دارد برای بنده ی مومن قلباً آنچه را که برای خود دوست می دارد.
  •  یعنی سالکی که از حسد پرهیز کرده و از آن طرف متصف به صفت نصیحت شده اینگونه است. اینجا شما مومن هستید.
  • در روایتی دیگر رسول الله فرمود: ایمان نمی آورد یکی از شما مگر اینکه دوست بدارد برای برادر مومنش آنچه را که برای خودش دوست دارد.
  • مفهومش این است که اگر دوست ندارد آنچه که برای خود دوست دارد برای دیگران هم باشد این شخص ایمان ندارد. یعنی آن ارتباط بین انسان و حق برقرار نشده است.
  • روایتی در جامع السعادات و اصول کافی از امام صادق(ع)آمده که فرمودند رسول الله فرمود: اعظم مردم نزد خدا در روز قیامت آنهایی هستند که در زمین همیشه دوندگی دارند که خیر به همه برسانند. خیرخواه همه هستند حتی رقبایشان.
  • کسی که این صفت را نداشته باشد یعنی خیرخواه نباشد آن سالک در سلوکش موفق نیست. روایات زیادی از ائمه ی معصومین داریم که اینجور آدمها خائن هستند نسبت به خدا و رسول.
  • در اصول کافی روایتی از امام صادق هست که فرمودند رسول الله فرمود: کسی که در حاجتی برای برادرش سعی می کند ولی در این سعیش ناصح او نباشد و خیر او را نخواهد به خدا و رسول خیانت کرده است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به پرهیز از حسادت و کسب صفت خیرخواهی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...