پاداش مومنان نزد خداوند

خداوند پاداش مومنان را چگونه تعیین کرده است؟

  • آیات در قرآن بسیار داریم که می فرماید: بیش از اینکه این فرد زحمت کشیده به او پاداش می دهیم. اما چه جور می دهیم و چه جور می گوییم. چه جور می دهد، با دو دست باز. او(خدا) که باسط الیدین بالعطیة است وقتی چیزی را بخواهد بدهد دو دستی می دهد و بی منت.
  • خلقت اصل انسان هم با دست باز است و خداوند کریمانه عطا کرده است.
  • خداوند کریم است یعنی حرف می زند کریمانه، چیز می دهد کریمانه. عطایی که داده است بیش از اندازه است و کرم است. عطا را که مکرّر فرمود ده برابر می دهیم صد برابر می دهیم اینکه روشن است. اما کریمانه می دهد. بعد هم وقتی می خواهد حرف بزند و بگوید، می گوید اینها مال شماهاست. نمی گوید این مقدار اجرت است زحمتت است و این مقدارش را من(خدا) اضافی دادم.

زائد و مزید علیه  هردو را جزا می داند. نمی گوید آن مقدارش مال شماست و این مقدارش عطاء زائدیست که من به شما دادم اینطور نیست.

تلک الجنة التی اورثتموها بما کنتم تعملون.

به فرشتگان هم دستور داده است که کریمانه با اینها رفتار کنید و کریمانه اینها را پذیرایی کنید.

آیه ی 31 و 32 سوره ی مبارکه ی نحل می فرماید: جنات عدن یدخلونها…..بما کنتم تعلمون. خب آخر این همه پاداش نیست. باغ جنان در قبال “بما کنتم تعملون” بسیار است. نمی گوید که یک دهمش “بما کنتم تعملون” است و نه دهمش هم آن جایزه ایست که ما به شما دادیم.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به پاداش مومنان نزد خداوند امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...