ویژگی های اهل تقوا
 • انسان دارای نفسی است آزاد و متناسب با اختیاری که دارد می‌تواند به دیگران خیر و شر برساند.
 • انسان‌های بزرگ در برابر زیان‌هایی که از دیگران به آنها می‌رسد گذشت می‌کنند.
 • اسلام به مسلمانان اجازه نمی‌دهد که قطع صله‌رحم کنند.
 • خدای تعالی به انسان اجازه فحاشی و تندی زبانی را نداده است.
 • اهل تقوا کسانی هستند با قدم‌های استوار و در برابر مشکلات زندگی ثابت‌قدم هستند.
 • اهل ایمان اشتباه خود را قبول می‌کند، برای مثال راننده‌ای که اشتباه می‌کند اگر اهل ایمان باشد به‌سرعت قبل از اعتراف دیگران خود را مقصر می‌داند.
 • مسئولان ما نیز باید این‌گونه باشند که اگر حرف یا کار اشتباهی انجام دادند سریعاً بر اشتباه خود اعتراف کنند.
 • یکی از صفات بد انسان‌ها در جوامع بشری این است که یک فرد از زیان رسیدن به انسانی دیگر خوشحال شود.
 • انسان باتقوا کسی است که زبان خود را مدیریت کند، جایی که نیاز است زبان خود را کنترل می‌کند و سکوت اختیار می‌کند.
 • یکی دیگر از ویژگی‌های اهل تقوا این است که برای رضای باری‌تعالی خود را به‌زحمت می‌اندازند.
 • انسان‌های باتقوا اهل خدعه و نیرنگ و مکر و حیله نیستند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به ویژگی های اهل تقوا امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...