: صوت
ویژگی قلب های متمایل به دنیا
در حال بارگذاری...

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق: ارزش ها و ضد ارزش ها (بخش چهارم)

حکمت 228: خدا می فرماید همه چیز به دست من است و تو حق نداری برای پیشامدها محزون باشی.

  • در روایت است که کسی که راضی به قضا و قدر الهی باشد ایمان دارد؛ به این معنا که هرکسی که مطیع خدا باشد و با خدا معامله کند و راضی باشد به قدر الهی، بر زندگیش یک زندگی حکیمانه و مقتدرانه و محکم، حاکم می شود.
  • لذا حزن در قلب انسان در این عالم نباید باشد مگرحزن نسبت به آخرت. دنیا لیاقت غم را ندارد.
  • این را باید روی قلب نوشت و پذیرفت که خدا هست. او مدبر همه ی امورات است. قلبی که می تپد زبانی که می گوید چشمی که می بیند و …

اوست که مدبر مخلوقات است!

  • خدا مدیریت می کند برحسب آنچه او می خواهد نه برحسب آنچه ما دلمان می خواهد.
  • در دعا داریم که کمترین نتیجه ی آن اجابتش است دستی بلند نمی شود مگر اینکه یا همان چیزی که می خواهد به او داده می شود یا بهتر از آن را می دهد. حاجاتی را که نمی دانیم و خدا به ما داده است قابل مقایسه با حاجاتی که می دانیم و خدا به ما داده است نیست.

ویژگی قلب متمایل به دنیا

  • امیرالمومنین در همین حکمت 228 می فرماید: اگر کسی صبح کرد و قلبش متمایل به دنیا شد قلبش به سه چیز بسته می شود؛ به همّ و حرص و آرزویی که هیچگاه به آن نمی رسد.

 

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
مشاهده موارد بیشتر از ویدئوهای دروس اخلاق
مراجعه به صفحه نخست سایت معاونت تهذیب حوزه

به ویژگی قلب های متمایل به دنیا امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...