وسوسه شیطان در راه تقوا

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • در آیه ی نوزده سوره ی مجادله می فرماید: شیطان بر آنها غلبه پیدا کرد و آنها را وادار کرد خدا را به فراموشی بسپارند.
  • خاصیت وسوسه ی شیطان این است که انسان نمی فهمد از سوی شیطان است بلکه فکر می کند از سوی خودش می باشد.
  • کار را این مسآله سخت تر می کند یعنی اینکه متوجه وسوسه ی شیطان نمی شود.
  • فقط جمعی هستند که شیطان اگر خواست آنها را وسوسه کند یا از هر دری وارد شود می فهمند. این جمع، جمع وارستگان هستند که قرآن از آنها به نام صاحبان تقوی نام برده است.
  • این گروه، شیطان که از هر دری وارد شود حال، فراموشی یاد خدا باشد یا در حال احسانِ فرد که وسوسه کند که فقیر می شوی یا از هر در دیگر، این گروه از سر و صدایش متوجه شیطان می شوند.
  • این صاحبان تقوی به اصطلاح قرآنیش می توانند جلوی وسوسه ی شیطان درآیند نه به آن تعبیری که ما از انسان باتقوا داریم. یعنی تقوا و ایمان در دلشان نفوذ کرده باشد.
  • در سوره ی اعراب ایه ی دویست می فرماید: آنهایی که صاحبان تقوا هستند وقتی طواف کننده ای از شیطان بایکی از آنها تماس گرفتند( چرا که شیاطین مرتب دور و بر روح و دل ما پرسه می زنند و گاهی همنشین هستند) فوراً متذکر می شوند و می فهمند.
  • چون مجاهدت داشتند در این راه و به مقام تقوا در اصطلاح قرآن رسیدند و به دقایق و رموز این راه آشنا هستند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به وسوسه شیطان در راه تقوا امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...