وحشت از غیر و انس با خدا

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • دومین مرحله ی توبه برگشت از غیر خداست. کسی که از غیر خدا جدا شد و در منزل طلب شروع به تلاش کرد و در طی مسیر صادق بود وارد مرحله ی “انابه” می شود یعنی یک حالت وحشت از غیر دارد و یک حالت انس نسبت به خدا پیدا می کند. یک حالت اطمینان با یاد و ذکر خدا پیدا می کند.
  • انسانی که در زندگی دچار یک محبت مجازی می شود انسانی گرفتار می شود و این گرفتاری تمام وجودش را می گیرد ولی کسی که وارد این مرحله (انابه) می شود با ذکر حق آرام می گیرد.
  • مرحله ی انابه از یک درجه ای شروع می شود تا درجات بالاتر ادامه می یابد. یعنی خودش دارای مراتب است.
  • در همان مراحل اولیه ی سلوک، اولین قدمی که سالک برمی دارد همان انصراف از حیات دنیاست یعنی از این حیات دنیوی می میرد تا به حیات بالاتر دست پیدا کند.
  • باید توجه داشته باشید هر منزل از منازل سلوکی را که مطرح می کنیم باید از حیات پایین تر منصرف شد تا به حیات بالاتر برسد
    و همین طور انصراف از هر مرحله ی پایین تر و وصال به مرحله ی بالاتر.
  • در انابه حیات دنیا بسیار متزلزل می شود. در واقع ارکان حیات دنیا در این مرحله متزلزل می شود و با شدت گرفتن انابه از بین رفتن این حیات دنیوی شدت می گیرد.
  • قرآن می فرماید: خداوند هر که را بخواهد به ضلالت می اندازد و هر که خدا به او رو کرد و انابه کرد هدایت می کند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به وحشت از غیر و انس با خدا امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...