همه چیز برای ساختن انسان

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • بحث در این است که در بیرون از ما همه چیز برای ساختن ما انسانها محیّا شده است.
  • حتی چیزهایی که دشمن ما هستند. آنها هم در خدمت ما هستند اگر آنها به ما ضرر بزنند به خاطر کوتاهی هایی است که ما انجام دادیم. پس ما ضربه را از خودمان می خوریم نه از آن او.
  • اگر ما آن کوتاهیهای خود را جبران کنیم ضربه های آنان به نفع ما تمام می شود.
  • اگر ما توانستیم این امر را در رابطه با ابلیس اثبات کنیم در رابطه با چیزهای دیگر ثابت شده است.
  • ابلیس چه می کند؟ ابلیس آلودست ظلمت است. جاذبه دارد برای ظلمتها. سنخیت دارد با ظلمت. چطور آهنربا آهن را جذب می کند خدا نور است و جنبه های نور و پاکی انسان مجذوب خدا می شود. ابلیس ظلمت است و ناپاک، و ناپاکیها مجذوب او می شوند.
  • وقتی یوسف می خواست برادرش را پیش خودش نگه دارد چه کرد؟ گفت دفعه ی بعد برادرتان را با خودتان بیاورید تا شما را راه دهم.
  • برادرها هم به پدر فشار آوردند تا او را همراه خود ببرند.
  • حالا که اینجاست، می خواهد پیش خودش نگهش دارد چه می کند؟
  • وقتی بار و بنه اینها را مآمورین حاکم بسته بندی کردند ظرف سلطان را در خورجین برادرش قرار داد بدون اینکه کسی خبردار شود. سپس جارچی جار زد که شما دزدید. بهشان شوک وارد شد. برادران یوسف به آنها گفتند دنبال چه می گردید؟ گفتند ظرف طلای سلطان را گم کرده ایم.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به همه چیز برای ساختن انسان امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...