: موشن گرافی
همراهی طلاب با مردم
در حال بارگذاری...

بسم الله الرحمن الرحیم
با مردم بودن:
از بزرگترین افتخارات و امتیازات روحانیون همراهی با توده مردم است. طلاب همیشه و به ویژه درانقلاب اسلامی با قشر ضعیف و متوسط همراه بوده است و درد این قشر از مردم را به خوبی درک میکند. تداوم این همراهی به تداوم انقلاب اسلامی نیز کمک خواهد کرد.
زمانی که مردم احساس کنند طلاب همانند گذشته به مشکلاتشان آگاهی دارد و همواره در عدالتخواهی با او همراه است، هرگز به دین و انقلاب بدبین نخواهند شد.
مردم نباید احساس کنند روحانیت از توده مردم جدا شده است.
این خطر همواره به واسطه ی بعضی از روحانیون وجود دارد اما با همراهی و کمک غالب طلاب به مردم این خطرنیز دفع میشود. در سالهای گذشته هر گاه خطری زندگی مردم را تهدید کرده، مانند سیل، زلزله و… روحانیت آنجا حضور فعال داشته و همراهی خود را پس از گذشت چهل سال نیز ثابت کرده است.

 

 

به همراهی طلاب با مردم امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...