هر چه ميدانيم عمل نماييم

دریافت صوت

نمایش متنی محتوای این درس اخلاق:

خداوند توفيق بدهد به اينكه هر چه مي دانيم عمل نماييم؛ اگر عمل كرديم به آنچه كه مي دانيم و زير پا نگذاشتيم و چشممان را نپوشانديم [كار درست مي شود]؛ ولي اگر چشم را پوشانديم و [مثلاً] دست روي چشم بگذاريم، قسم مي خوريم كه الآن روز را نمي بينيم!! راست هم هست، دروغ نيست. تا كسي دستش را جلوي چشمش گذاشته روز و شب را نمي بيند، هيچ چيز ديگر را هم نمي بيند. [عمل نكردن به معلومات هم همينطور است].

« من عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم » هر كسي به معلوماتش عمل كند، خداوند مجهولاتش را معلومات مي كند. به همان دليلي كه همين معلوماتي را كه فعلاً دارد، در زمان صباوت و طفوليت نداشت.

همين معلومات را خداوند به تدريج به او ياد داد؛ پس به طور حتم اگر كسي معلوماتش را زير پاي خودش نگذاشت، بگو برو راحت باش، ديگر خاطرت جمع باشد. سر وقتش به آنچه كه محتاجي، عالم مي شوي. بلكه از اين هم بالاتر در روايت هست:

« من عمل بما علم كفي ما لم يعلم »ديگر به او مي گويد موقوف؛ اي كسي كه عمل مي كني به معلومات،«موقوف»، در فكر چيز ديگر نشو، … بقيه امور با آنهاست. همانهائي كه همين مقدار را به شما اعلام كرده اند، زيادي بر اين مقدار را هم، آنها اعلام مي كنند. تو ديگر در فكر نباش، يعني غصه اش را نخور.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به هر چه ميدانيم عمل نماييم امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...