هدایت کننده درونی و نقش آن

درس اخلاق استاد محمدرضا صفایی بوشهری

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • نیازهای حیاتی یک مومن چه چیزهایی است؟ که اگر این امور را نداشته باشد در دنیا سرگردان می شود. هنگام مردن با بدبختی می میرد و در برزخ گرفتاری دارد. در قیامت گرفتاری دارد.
  • امام جواد(ع) فرمودند: نیاز حیاتی یک مومن سه تاست. اول، توفیق از ناحیه ی پروردگار داشتن. یعنی خدا انسان را تایید کند و موفق بدارد به کارهای خوب. دوم، یک واعظ و اندرز دهنده ی درونی داشته باشد که همواره او را نصیحت کند. سوم، اگر انسان می خواهد به جایی برسد باید همواره طلب اندرز از دیگران داشته باشد. او هم قبول کند وعمل کند.
  • اساس توفیق الهی دو چیز است یکی اینکه تقوا داشته باشد و گناه نکند. دوم اینکه اخلاص داشته باشد.
  • هر کسی اهل تقوا بود و اخلاص داشت موفق است و مورد تایید الهی قرار می گیرد و الاّ فلا.
  • اگر انسان هر روز واعظ درونیش نصیحتش کند چقدر خوب است. اینکه جای خلوتی را گیر بیاورد و گوش به ناصح درونیش دهد. اینجا باید عجب وتکبر و خودبینی و …. کنار بگذارد.
  • ای انسان پند ناصح را گوش بگیر و با جان و دل بپذیر و عمل کن. اینکه انسان بگوید من وارد هستم و نیازی به پند ندارم خودم بلدم. پس چرا عمل نمی کنی؟
  • این ناصح درونی به تو نصیحت می کند که چرا به خواسته ی دلت گوش می دهی؟ هر بدبختی که به سر انسان میآید به دلیل تبعیت از دلش است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به هدایت کننده درونی و نقش آن امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...