هدایت و حجت باطن

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • با توجه به متن قرآن، “فاما یعتینکم “انبیاء هستند که بر بنی آدم حجتند و وارد می شوند و بعد می فرماید دنبال این حجج باشید و تبعیت کنید. در اینجا پای حجت باطنه باز می شود. حجت باطنه هم هدایت الهی است و هدایت هم از اطاعت از حجت باطنه آغاز می شود.
  • پس حجت ظاهره، مصداقش” فاما یعتینکم” است ولی تبعیت که می خواهد پایش باز شود برمی گردد به حجت باطن.
  • از این آیه می فهمیم این خوف و حزنها که پیش می آید برای انسان برای عدم اطاعت از حجت باطنه اش می باشد.
  • عدم اطاعت از حجت ظاهره اش هم باز برمی گردد به عدم اطاعت از حجت باطن.
  • از این آیه استفاده می شود آنکه می خواهد عمل اخلاقی انجام دهد اصلاحات خلقی در خودش به وجود آورد باید به حجت باطنه ی خود باید برگردد. اگر هم می خواهد از حجت ظاهره استفاده کند باید حجت باطنه اش را درست کند.
  • این حجت باطنه جزء مقوله هایی است که خدا به ما داده و فرموده خذو ما آتیناکم…..چیزی را که به شما دادیم محکم بگیریدش.
  • پس هر بدبختی به این برمی گردد که حجت باطنه را محکم نگرفته ایم.
  • اگر اسم آقای قاضی و اسم شاگردان ایشان را می شنوید روی تعداد ذکرها و تعداد نمازها نروید بلکه روی مقدار تعقّلها بروید. برجستگی شاگردان ایشان به تعداد نماز و روزه هایشان نبوده به تعداد شب زنده داریشان نبوده بلکه روی این نکته تمرکز کنید که کدام به هادی الهی خودش که عقلش است محکم تر گرفته است و بهتر عمل کرده است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به هدایت و حجت باطن امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...