نیت محبانه در مسیر خداوند

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

 • بحث در مراقبه بود و اینکه انسان بعد از یقظه و توبه، به مرحله ی طلب که وارد شد و سیر عبودی را که شروع کرد باید مراقب دل و قلب باشد همیشه در طلب خدا باشد از غفلت اجتناب کند و سکنات و حرکاتش طبق رضای حق باشد.
 • بعد جدیدی که می‌خواهیم بحث کنیم اینکه وقتی مراقبه شروع شد سالک به یک قصد فوق العاده و به یک اراده و نیت کلی احتیاج دارد.
 • در این مورد ارباب سلوک تعبیر جداگانه ای دارند که در واقع حقیقتشان یکی است. بعضی با عنوان نیت این مسآله را عنوان می کنند بعضی با عنوان قصد و بعضی با عنوان اراده مطرح کرده اند.
 • یکی از مسائلی که در ابتدای راه، سالک باید همت فوق العاده ای برایش بگذارد اینکه یکجا از همه چیز چشم بپوشاند
  آن هم نه به صورت تزلزل و تردید و آلودگی که این مواضع با آنچه قصد و نیت می نامیم در تضاد است
  و برای بسیاری از سالکین در مرحله ی اول این موضوع سخت است.
 • یعنی وقتی فکر می کنند نمی توانند خود را آماده کنند که یک عمر تا ابد، چشم از همه چیز بپوشند
  و دل از همه چیز برگیرند دل از همه آن محبتها و علقه ها که به افراد و اشیاء داشته همه را با یک تصمیم کنار بگذارد
  و بر یک چیز فقط نظر داشتن، این نامش قصد است.
 • اینکه خدا صابرین را دوست دارد محبت از جانب خدا به آن معنا که ما فکر می کنیم که یک حالتی باشد برای خدا، نه خدا مبّراست از اینکه حالات داشته باشد، بلکه معنای محبت خدا این است که وقتی کسی را دوست دارد فاصله ی بین خود و او را کم می کند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به نیت محبانه در مسیر خداوند امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...