نقش نیت در کیفیت اعمال

دریافت صوت

اهمیت و نقش نیت خیر در ارتقا کیفیت و درجه اعمال

صَلَاحُ‏ الْعَمَلِ‏ بِصَلَاحِ النِّيَّة؛ اگر عمل خوب بخواهی باید نیت خوب داشته باشی.

لَا يَكْمُلُ صَالِحُ الْعَمَلِ إِلَّا بِصَالِحِ‏ النِّيَّة؛ عمل صالح کامل نمی‌شود مگر به نیت صالح.

و این نیت آنقدر اهمیت دارد که گاهی انسان یک عمل ظاهرا خوب می‌کند به خاطر نیت گناه می شود.

این آیه را دقت کنید (اول سوره منافقون) إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ ‏. منافقان می‌آیند قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ می‌گویند -سلام علیکم- ما شهادت می‌دهیم که شما پیغمبر هستید. وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ؛ پیامبر! خدا می‌داند که تو پیامبر اویی ولی وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقينَ لَكاذِبُون؛ خدا شهادت می‌دهد که منافقین دروغ می‌گویند.

… یک شهادت خوب داده (أَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ) ولی در نامه عملش گناه نوشته شده چرا که کذب است؛ و هر دروغی گناه است. نیتش غیر از گفته است. در باطن نیتش دشمن پیامبر است و نفی پیامبر ولی در ظاهر گوید إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ می‌گوید.

پس نیت اینقدر مهم است. عمل خوب را گناه می کند. نماز با ریا گناه می‌شود. زکات با ریا گناه می شود. این جوری است؟ پس دلها را باید خیلی پاک کرد.

 

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به نقش نیت در کیفیت اعمال امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...