نقش ایمان در حیات و ممات دل

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • قرآن می فرماید: ای مومنین اجابت کنید خدا و رسول را، وقتی شما را دعوت می کنند به آنچه به شما حیات می بخشد و شما را زنده می کند.
  • آیه خطاب به مومنین است و مفهومش این است که شما مرده اید و حیات ندارید و با آن ایمان ابتدایی انسان به جایی نمی رسد و به آن حیاتی که باید برسد هنوز نرسیده است. باید خدا و رسول را خوب اجابت کند تا زنده شود.
  • آنچه را که می خواهم بگویم درباره ی حیات و ممات دل است. در ادامه ی آیه ی بالا آورده که بدانید خدا حائل است بین انسان و قلبش.
  • دل یک مرتبه ی حیات دارد و یک مرتبه ی ممات دارد. مادامی که انسان خوب اجابت نکرده است آنچه را که خدا و رسول می فرماید پس مرده است.
  • انسان در مرحله ی اول و ابتدایی از ایمان، از حیات دل برخوردار نیست. دلمان زنده نیست.
  • حیات و ممات دل چیست؟ ما دل داریم ولی به یک تعبیر محجوب است به یک تعبیر مرده است. دل داریم ولی به مرحله ی ظهور نرسیده است. مادامی که ما در مرحله ی نفسانیت هستیم قلب ما هنوز ظهور ندارد آشکار نشده است پشت پرده است به عبارتی مرده است.
  • شخصیت قلبی ما آن موقع ظهور پیدا می کند که مرتبه ی نفسانیت ما کنار برود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به نقش ایمان در حیات و ممات دل امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...