نفع و ضرر انسان

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • اگر انسان خودش برای خودش نافع شد همه چیز برای او نافع خواهد شد و اگر انسان برای خودش مضر نباشد هیچ چیز برای او مضر نخواهد بود. نیت عوض نمی شود اثرش عوض می شود.
  • شیطان همیشه نیتش ضرر زدن به انسان است. ایادی او هم همینطور، نیتشان عوض نمی شود. به مومن به خیال خودشان ضرر می زنند ولی ضرر نمی رسد. این همان معنای قرآنی است که می فرماید کید شیطان ضعیف است.
  • حضرت یوسف خواب یکی از آن دو زندانی را تعبیر کرد که تو ساقی سلطان می شوی و به آن دیگری کفت بی دلیل دلرت می زنند و پرندگان از سرت می خورند. خب وقتی یوسف دید که آن یکی از مقربین درگاه پادشاه می شود به او گفت پیش شاه حکایت مرا بگو و از من یاد کن که من بی تقصیرم و به من ظلم شده….و اینجا شیطان می خواهد به یوسف ضرر بزند پس یاد خدا را از خاطرش می برد. پس در اینجا شیطان پیش خود فکر هم کرد که چند سال زندان به یوسف اضافه هم شد.
  • شیطان با شما هم که بخواهد اذیت کند از همین نوع اذیت است.
  • با اباعبدالله هم که بخواهد اذیت کند از همین نوع است.
  • در روز عاشورا سراسر القائات شیطان به اشرار کربلاست
  • در بستن آب روی حضرت و رحم نکردن و اذیت کردنشان و ..(القاء می کرد)
  • به یکی القا می کند که کمربند انفجاری ببندد و انتحاری انجام دهد مثلاٌ این مسجدیها را بکش تا به بهشت بروی.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به نفع و ضرر انسان امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...