نفاق ظلمت قلب می آورد

  • امتیاز امتیاز داده نشده

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • بحث در نفاق بود و اینکه نفاق ظلمت قلب می آورد. سالک دردمند از ظلمت قلب باید وحشت داشته باشد چرا که قلب ظلمانی راه به جایی نمی برد.
  • اصل مصیبت برای سالک نفاق در پیشگاه خداست که قسم دوم از نفاق بود.
  • در اصول کافی روایتی از امام صادق(ع) آمده که فرمودند: خطیبی را می بینی که در موقع سخن حتی یک واو را خطا ادا نمی کند اما قلبش از شب تاریکتر است. مقابلش شخصی را می یابی که نمی تواند آنچه در قلبش هست به زبان آورد زیرا که زبان خوبی ندارد و قلبش مانند چراغ روشن است( مفهوم روایت این است که کسی که ظاهر و باطنش یکی نبود قلبش ظلمانی است).
  • انسان اگر می خواهد منافق نباشد باید صریح باشد و ساکت.
  • یک مورد استثنا در برخورد با انسانها هست که اگر ظاهر و باطن یکی نباشد نفاق هم حساب نمی شود و آن جایی است که انسان باید مدارا کند و بسازد.
  • مثلاً با کسی که شرور است ناچار برخوردی دارید و از روی اجبار باید از او تعریفی بکنید و الاّ شرش به شما خواهد رسید. اینجا تا حدی که از شرش نجات پیدا کنید اشکالی ندارد روی خوش نشان دهید و از او تعریفی کنید که در قلب به آن اعتقادی ندارید.
  • نفاق در برابر حق، خود دارای مراتب است. اگر انسان در برابر خدا زبان و قلبش حرکات قلبش یکی باشد و هیچ موردی را پیدا نکنید که خلاف آنچه در قلبش هست باشد این می شود صدیق.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به نفاق ظلمت قلب می آورد امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...