نشانه های پنجگانه مؤمن

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

 • در آیه ی دوم و سوم سوره ی انفال، خداوند پنج نشانی برای مومن بیان می فرمایند.
 • 1: وقتی به یاد خدا می افتند دلشان دگرگون می شود.
 • 2_ وقتی آیات خدا بر ایشان تلاوت می شود در جا نمی زنند یا برنمی گردند بلکه ایمانشان زیادتر می شود. پایبندیشان به خدا و پیغمبر و قرآن و قیامت بیشتر می شود.
 • 3_ اعتماد و توکل دارند نه به پدر نه به پسر نه به پارتی و زیبایی و…..فقط اعتماد به خدا.
 • 4_ نماز می خوانند و نماز را اقامه می کنند. یعنی نگهداری می کنند یعنی نمی گذارند زمین بخورد نمی گذارند تارک الصلوة درست شود. اول وقت می خوانند و به مسجد می روند و از مسجد که بیرون می آید معلوم است که نماز خوانده چون فحش نمی دهد تن نمی فروشد کینه دل نیست عفو و گذشت دارد. به اشتباه خود اقرار می کند. وقتی اینها را مردم از نمازخوان دیدند آنها هم ترغیب به نماز می شوند و نمازخوان می شوند.
 • 5_ از آنچه به آنها داده ایم انفاق می کنند.
 • از این پنج خصلت سه تایش مال دل است و پیدا نیست. یعنی امری قلبیست. مرکزش فهم و انسانیت است.
 • دل از خوف خدا ترس می کند و عقیده اش با ذکر خدا افزایش می یابد و توکل هم امر قلبی است.
 • شما اینجا نشسته ای و کسی نمی داند اعتمادت به کیست؟ اعتماد به ماشین و مغازه ی دو دهنه یا پدر و پسر و….اینهاست یا به خداست.
 • اینها را هم محترم می داری ولی این مال و منال را ابزار می دانی. اعتمادت به آن کسی است که اینها را به تو عطا کرد.
 • اعتمادت به آن کسی است که این فهم و شعور را به تو داد. پس اعتماد به خدا در هر امری و هر حال باید باشد که امری قلبی است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به نشانه های پنجگانه مؤمن امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...