نشانه های مومن و منافق

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • آیات 70 و 71 سوره ی توبه مورد بحث است. نشانه های مومن و منافق که چه کسی مومن است و چه کسی منافق است. اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تا کجاست؟
  • اگر نهی از منکر و امر به معروف نباشد اسلام نیست. از زمان حضرت رسول تا به الان هزار و چهار صد سال است. همه احکام اسلام را فی الجمله می دانیم از کجا به ما رسیده است معلوم است از گفته ها و شنیده ها یاد گرفته ایم. پس امر به معروف و نهی از منکر این دو پایه ی مهم دین است.
  • در سوره ی توبه آیات 66 و 67 خداوند می فرماید: زنهای منافق و مردهای منافق، در زمان حضرت رسول هم بوده اند. فرق منافق با کافر این است که کافر رسماٌ می گوید من یهودیم نصرانیم بت پرستم مشرکم مادیم ولی منافق کسی است که می گوید مسلمانم شهادتین هم می گوید رو به قبله هم نماز می خواند و پیغمبر هم می گوید قبول دارم اما در دل به هیچ کدام اصلاٌ عقیده ندارد. در سوره ی بقره اشاره دارد به اینکه وقتی افراد منافق با شیطانهای خود، یعنی هم ردیفهایشان خلوت می کنند می گویند ما بین مسلمانها می رویم تا چیزی یاد بگیریم. دو رویی اینها را نشان می دهد.
  • در ابتدای سوره ی توبه خداوند می فرماید که منافقین می گویند به خدا و رسولش ایمان آوردیم ولی آنها دروغ می گویند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به نشانه های مومن و منافق امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...