نشانه های الهی در مخلوقات

چگونه اشیاء و موجودات عالم آیت و نشانه ی الهی به حساب می آیند؟

  • بعضی از چیزها آیت اعتباری هستند بعضی آیات حقیقی هستند ولی در یک مقطع خاص آیتند وقتی از آن مقطع گذشتند دیگر آیت نیستند.
  • جهان که آیت حق است از سنخ آیات اعتباری نیست یقیناً بلکه آیت تکوینی است و آیت تکوینیش هم از آن سنخ نیست که چمن آب را نشان می دهد زیرا چمن تا یک حد خاصی آب را نشان می دهد.

موجودات جهان امکان در هر حال در هر شرایط، ذاتاً سبقتاً فعلاً اثراً به هر وضعی درآید آیت حق است. در تمام امور چهارگانه یعنی فی الذات و الصفت و الفعل و الازل.

اینچنین نیست که حالا این چمن پاک شد آیت حق نباشد.

  • ذات اقدس الهی فرمود اگر یک چیزی تاریک است آیت من است چه رسد به روشن. اگر چیزی چیز است آیت من است.

وجعل الیل و النهار آیتین ….شب بالاخره ظلّ است ظلمت که نیست تا عدم که نیست. یعنی آنجا که سایه ی زمین است می شود شب.

پس ظلّ غیر از ظلمت است. بالاخره یک شیء است ولو ضعیف.

فرمود این تاریکی آیت حق است. بعضی آیت تاریک حقند بعضی آیت روشن حق.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به نشانه های الهی در مخلوقات امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...