نتایج و کارکردهای اخلاص در عمل

  • امتیاز امتیاز داده نشده

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • اگر سالک در کسب اخلاص کوشا باشد و در این راه موفق هم باشد مسائل بسیاری برایش پیش می آید تا جایی که از مقام خاص و منزلت به خصوصی سر در می آورد که آن منزلت و مقام را از نظر قرآن و روایات و اشاراتی که در آنها هست مقام مخلَصین می گوییم.
  • مخلِص یعنی کسی که عملش را خالص می کند برای خدا اما مخلَص یعنی آن کسی که خدا او را برای خود تخلیص کرده است.
  • سالکی که از اول مخلِص بود و در درجات اخلاص پیش می رفت در واقع چه کسی او را در این مدارج پیش می برد؟ خب معلوم است خدا.
  • چه کسی این مخلِص را تا آنجا پیش برد که در وجودش خبری جز خدا نباشد؟ خب خدا و این می شود همان مخلَص( تخلیص شده برای ذات مقدس الهی).
  • مقام مخلَص مقامی است که وقتی انسان به آنجا رسید بر دلش جز حق مطرح نیست.
  • مخلِص وقتی در درجات اخلاص پیش رفت شروع می کند یک رنگ و بوی دیگری به خودش می گیرد. به این معنا که شخص مخلِص در مدارج اخلاص که پیش می رود دیگر در مقام عبودیت یواش یواش می بیند که خودش را دارد گم می کند و از خودش فانی می شود. بعد که مراحل فنا را طی کرد و به فناء کامل رسید آن وقت می گویند از مخلَصین است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به نتایج و کارکردهای اخلاص در عمل امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...