نتایج اجتناب نکردن از اموال حرام

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • از جلوات مهلک دیگر هوای نفس، اجتناب نکردن از اموال حرام است. اگر هوای نفس غلبه کرد دیگر از حرام و مشتبهات اجتناب نمی کند.
  • اینکه انسان از هر غذایی که رسید بخورد هرچه که توانست جمع کند به هر منزلی وارد شود
    از هر مالی استفاده کند و اینکه فکر نکند از کجا است و برای چه کسی هست.
  • اگر هوا در انسان نباشد نه تنها از حرام اجتناب می کند بلکه از مشتبهات نیز پرهیز می کند.
  • هر شخصی اگر در کیفیت و کمیت کارش دقت نداشت و در کل در آنچه که به دست می آورد ولو هدیه باشد دقت نکند و در آن تصرف کند از ظلمت خاصی در درون و قلب خود برخوردار است و استعداد پیشرفت را این قلب از این شخص ندارد.
  • در روایتی از رسول الله(ص) هست که فرمودند: ملکی در بیت المقدس هست که ندا می دهد هر شب که کسی که حرام می خورد نه واجب و نه مستحبی از او قبول نمی شود.( در حقیقت یعنی خود انسان مقبول هست یا نه)
  • در روایتی دیگر حضرت رسول فرمود: کسی که به فکر نیست که مالش را از کجا به دست آورد خدا هم مبالاتی نخواهد داشت که او را در آتش برد.
  • در جامع السعادات روایتی وارد شده که عیالات مرد در روز قیامت یقه ی مرد را می گیرند و در پیشگاه خدا او را متوقف می کنند و می گویند حق ما را از این مرد بگیر زیرا او به ما آنچه را که لازم بود یاد بدهد یاد نداد و از حرام به ما اطعام کرده در حالی که ما نمی دانستیم پس قصاص این ظلمی که در این دنیا این مرد مرتکب شده گرفته می شود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به نتایج اجتناب نکردن از اموال حرام امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...