موانع پیشرفت اخلاقی انسان

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • محور اصلی در اخلاق شناختن موانع اخلاق است که اینها می توانند تبدیل شوند به فرصتها.
  • در مسآله اخلاق مهم است تبدیل مانع به فرصت. آن هم مربوط می شود به نحوه ی نگاه انسان به عالم.
  • تعبیری دارند امیرالمومنین درباره ی دنیا، دنیا می تواند بدترین کور کننده ها باشد و یا دنیا می تواند بهترین بصیرت زاها باشد.
  • دنیا کور کننده ی درجه ی یک و شفا دهنده ی درجه ی یک است.
  • خدا دنیا را برای هردو کار جامع آفرید. بستگی دارد به اینکه بیننده چگونه نگاه کند به این زاویه ی دید می گوییم. یعنی نحوه ی نگاه انسان به عالم.
  • اگر نگاه انسان به عالم نگاه خریداری باشد نگاه فریفتگی و پسندیدن باشد این عالم کور کننده می شود چون دوستش دارد. یعنی منظور انسان دنیا شود( من نظر الیها..) منظور و مقصود و محبوب انسان دنیا شود. چشمش را بدوزد به دنیا و خیره به دنیا باشد. اینجا بینایی و بصیرتش را از دست می دهد.
  • اگر چیزی از دنیا خوشت بیاید دیگر انسان کارش تمام است. از خودش از سخنرانیش یا از اقبال مردم و جمعیت پامنبرش خوشش بیاید همین خوش آمدن بینایی و بصیرت انسان را می گیرد. گاهی انسان به یه جلسه ای می آید بینا وارد می شود ولی نابینا خارج می شود. چرا؟ چون خوشش آمده، این کار دست انسان می دهد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به موانع پیشرفت اخلاقی انسان امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...