موانع و چالشهایی که کدورت و کینه ایجاد میکند

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • یکی از جلوات و بروزات هوی که به شکل خاصی بروز می کند و از مهلکات در طریق الی الله است مسأله ی هجرت و تباعد است. یعنی حالت قهر داشتن و کدورت نگه داشتن.
  • سالکی که گرفتار این هواست دیگر هرچه ذکر بگوید و مستحبات انجام دهد اثری ندارد و مورد طرد حق قرار می گیرد و به سهم خودش مانع پیشرفت و طی منازل برای سالک خواهد بود.
  • در اصول کافی روایتی است که می گوید داوود از امام صادق(ع) شنید که حضرت فرمود از پدرم شنیدم که از قول رسول الله فرمودند: دو مسلمانی که با هم قهرند و روی قهرشان سه روز توقف کردند و صلح نکردند هر دو از اسلام خارجند و از ولایت هم منقطعند و اگر در این بین یکی از آن دو رفع کدورت کرد آن شخص سبقت به بهشت دارد در روز حساب( و قهراً اگر سالک باشد در اینجا سبقت به رحمت می کند).
  • سالک علاوه براینکه باید از هجرت و قهر بپرهیزد باید دارای تراحم و تعاطف باشد. یعنی دارای عطوفت باشد حتی اگر کسی به او جسارتی هم کرد نسبت به او عطوف باشد و دلش برایش بسوزد و سعی در جلب او داشته باشد.
  • یعنی سالک باید به آن سویی برود که اسماء خدا در او جلوه کند که یکی از اسماء خدا این است که رئوف است
    و مجد دارد بنابراین سالک هم باید اهل رأفت باشد.
  • امام صادق(ع) فرمود: با هم بسازید و به هم نیکی کنید و برای هم دلسوز باشید
    همانطور که خدا شما را به آن امر کرده است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به موانع و چالشهایی که کدورت و کینه ایجاد میکند امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...