گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • در جلسه ی قبل در مورد حقیقت امتحان و ضرورتش و هدف خداوند از این امتحان در رابطه با آفرینش انسان داشته بحث شد. در این جلسه در مورد موارد فتنه و ابتلا در قرآن کریم بحث کوتاهی داشته باشیم.
  • مواردی که در قرآن از امتحان بحث کرده به دو دسته ی کلی می توان تقسیم کرد. خداوند شرایطی را پیش می اورد تا افراد سر دو راهی قرار بگیرند و یکی را امتحان کنند. حقیقت فتنه و امتحان و اتلاء همین است و هدف از آفرینش انسان هم همین است.
  • بنابراین امتحان کننده ی حقیقی فقط خداست و امتحان شونده انسان است. اما موارد امتحان به حسب فرآن کریم فرق می کند.
  • در یک جاهایی خداوند متعال صریحا امتحان دیگران را به خودش نسبت دادست. ما فتنه و امتحان کردیم. در بعضی جاها به انسان نسبت داد است. هردو روحش برمی گردد به اینکه ازآن جهت که انتساب به خدا دارد زمینه ایست برای انتخاب انسانها. تا با اختیار خود استعدادهایشان را شکوفا کنند و راه نهایی خود را برگزینند.
  • پس به طور کلی می توان گفت آیاتی که برای فتنه و امتحان و ابتلاء است یک دسته آنهایی است که خداوند متعال می فرماید: ما ایجاد کردیم و ما قرار دادیم این فتنه را. یک دسته هم آنهایی است که نسبت می دهد به انسان.
  • آنهایی که خدا به خود نسبت می دهد خود به دو دسته تقسیم می شود. یک دسته این است که مورد فتنه خود از امور تکوینی است. یعنی خدا یک چیزی را خلق کرده و به آن وصفی داده تا اسباب آزمایش قرار بگیرد. در بعضی جاها افعال تشریعی الهی به عنوان اسباب امتحان ذکر شده است.ما این کار را دادیم یا ما این دستور را قرار دادیم تا انسانها آزمایش شوند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به موارد فتنه و ابتلا در قرآن کریم امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...