منطق اسلام در عزت و غرور

دریافت صوت

روزی رسول اکرم (ص) با چند نفر از مسلمانان از مسیری عبور می‌کردند. از مقابل آنها ابوجهل با بعضی از دوستانش رسید. ابوجهلِ دشمن شماره یک پیامبر وقتی به پیامبر رسید دستش را دراز کرد و با حضرت دست داد و رفت. همه متعجب شدند. وقتی که دور شدند از ابوجهل پرسیدند این چه بود؟ گفت من به خدا می‌دانم که او پیامبر است و راست می‌گوید …

ببینید این می‌گوید می‌دانم؛ اما نمی‌خواهد قبول کند. وقتی نمی‌خواهد قرآن هم نمی‌تواند او را هدایت کند.

دریافت صوت

در منطق اسلام عزیز کیست؟ عزیز آن انسانی است که در مقابل مال، خود را نبازد در مقابل رشوه یا تملق خود را نبازد. در موقع غضب و در برابر شهوت خود را نبازد. اگر یک انسانی بتواند در موارد و مواقع گوناگون خود را نگهدارد این انسان، عزیز است. و قرآن می‌گوید پیامبر دارای عزت است و مومنین هم دارای عزتند [پس باید خوددار باشند].

دریافت صوت

یکی از شاخصه‌های خودسازی که بسیار اهمیت دارد این است که آدمی خود را آنچنان بار آورد که مالک قوه غضب خود گردد و با حساب، خشمگین شود و با حساب، خشم خود را فرو نشاند و  درمقام اعمال قوه غضب بر نیاید مگر در مواقع لازم و ضروری.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به منطق اسلام در عزت و غرور امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...