منشأ شکر نعمت

درس اخلاق صوتی با موضوع «منشأ شکر نعمت» در بیان آیت الله نور الله شاه ابادی

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • بحث شکر در قرآن و احادیث زیاد تکرار شده
  • بحث در این است که آیا این شکر، طبیعی و فطری بشر است یا خواسته خداوند.
  • وقتی یکی به تو محبت کرد شما چطوری جوابش رو میدی؟
  • این یک امر فطری بشر است که در جواب محبت و لطف و امثال اینها، باید یک چیزی مناسب و معادل اون رو برگرداند.
  • اگر نمیتواند جبران واقعی بهتری بکند، لااقل با لفظ تشکر جبران کند
  • انسان گاهی ذات خود را تغییر میدهد چون خدا جوری خلقش کرد که با عقلش تدبیر کند و گاهی این تدبیر خلاف ذات قرار میگیرد.
  • مثلا یک انسان با تدبیر و عقل و آگاهی اش بر خلاف فطرتش عمل میکند و کفار نعمت را انتخاب میکند
  • این فطرت در انسان و حیوان وجود دارد و کفران نعمت خلاف طبیعت بشر است.
  • معنای تشکر به مناسبت نعمت تغییر میکند مثلا خداوند به ما چشم داده. من وقتی توجه پیدا کردم به این دیدن زیبایی ها، شکرانه اش ایا این است که بگویی خدایا ممنون؟!
  • یا اینکه چیزی بیشتر از شکر زبانی وجود دارد؟ نه لازم است در استفاده از آن نعمت، شکر عملی را نشان بدهیم.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به منشأ شکر نعمت امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...