معنویت در ایام جوانی

موشن گرافیک اخلاقی معنویت و جوان

 

برخی محتوای اخلاقی موشن:

  • اهمیت معنویت در ایام جوانی به عنوان مهمترین دوران زندگی انسان
  • خداوند درباره اینکه چگونه از این ایام استفاده میکنیم از ما سوال میکند
  • جوانی که به وسوسه های شیطان نه بگوید و در مسیر درس قرار بگیرد، تازه نیاز به یک نیروی ذخیره شده دارد تا با استفاده از این پتانسیل بتواند در راه درست ثابت قدم بماند و از این طریق خارج نشود. این ظرفیت و کم کار جوان، معنویت است.
  • معنای معنویت و اجزای آن همچون ایمان به معاد و مبدأ
  • آثار معنویت و آرامش حاصل از آن
  • قدرت معنویت و تکیه انسان به خداوند در سختی ها
  • هدف از زندگی

مرجع: سایت روشنگر

موشن گرافیک های بیشتر: در سایت ندای تهذیب

به معنویت در ایام جوانی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...