معنای ذکر سبحان الله

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • تسبیح به چه معناست؟ سبحان الله یعنی چه؟ به معنای سبحان الله بنده ی خدا با این کلمه خداوند تبارک وتعالی را از همه ی نواقص و کمبودها دور می دارد. منزه دارد خدا را از چیزهایی که لازمه ی مخلوق است.
  • همه ی موجودات خدا را تنزیه می کنند به این معنا که او را از لوازم ماده دور می دانند. یعنی خدا شریک ندارد.
  • تسبیح خدا یعنی همه ی موجودات محکوم خدا هستند و همه ی آنها به فرمان خدا کار می کنند. در مقابل آفریدگار خود ذلیلند. در برابر خدای خود ادعای منم ندارند. مثل اینکه فرعون و نمرود یا هر سرکشی از روی فهم و درک نافرمانی خدا را می کند معنایش این است که من اختیار دارم. من قهر و غلبه دارم. بنده ی خدا نیستم بلکه بنده ی دل خود هستم.
  • اما کسی که سبحان الله می گوید و خدا را منزه می دارد از شریک و از صفات ثبوتیه و سلبیه مبّرا می داند.
  • خود خدا در قرآن خود را معرفی کرده، می فرماید: قل هو الله……خدا یکی است و بی نیاز از همه ی موجودات حتی عبادتشان و حتی از نماز پیغمبر و ائمه. بی نیاز از هرچیزی که هر موجودی احتیاج به آن دارد. از او فرزندی نمی آید و از کسی هم زاییده نشده است. خلاصه هیچ چیز همتای خدا نیست(این معنای توحید است).
  • معنایی که در سبحان الله باید متوجه باشیم همین معنای سوره ی توحید است که در بالا اشاره شد. اینکه خدای خود را منزه بدانیم.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به معنای ذکر سبحان الله امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...