: متن کوتاه

معرفی ساحت های اخلاقی که ندای تهذیب بر آن بنا شده

  • امتیاز امتیاز داده نشده

معرفی ساحت های اخلاقی که ندای تهذیب بر آن بنا شده

 

اقسام ارتباطساحت‌های تربیتتوضیح
ارتباط با

مبدأ هستی و عالم معنا

تربیت

ایمانی معنوی

تربیت اعتقادیارتقای باور راسخ و عقیده‌ی مستحکم به خدا و اولیای خدا و عالم معنا که در اوج خود به ارتباط قلبی، معرفت شهودی و تعلق وجودی به آن عالم می‌انجامد.
تربیت عبادی سلوکیارتقای ارتباط عملی با خدا و اولیای خدا و عالم معنا با هدف بندگی عملی.
ارتباط با

خود

تربیت فردیتربیت فکری، ذهنی، عقلانیارتقای توانمندی‌های شناختی، ارتقای فضایل عقلانی و سلامت قوای ادراکی و ذهنی
تربیت خلقی، شخصیتیارتقای قوای شخصیتی و نفسی و فضایل اخلاقی، صفات روحی، غریزی و فطری
تربیت هنریارتقای شناخت، گرایش و مهارت‌های مرتبط با أمور هنری و پدیده‌های زیبا
تربیت زیستی، بدنیارتقای توانایی جسمی و قوای فیزیکی
ارتباط با

انسان­ها

تربیت اجتماعیتربیت اجتماعی، فرهنگیارتقای ارتباط با سایر افراد و آحاد انسان‌ها و الزامات محیطی آن
تربیت خانوادگیارتقای ارتباط با خانواده و اعضای آن
تربیت اقتصادی، معیشتیارتقای ارتباط با ثروت، تولید و مصرف
تربیت جمعی، تشکیلاتیارتقای ارتباط با جماعات انسانی و گروه­های تشکیلاتی
تربیت صنفی، حرفه‌ایارتقای ارتباط با نقش و هویت صنفی و ماموریت اجتماعی و عرصه خدمت اختصاصی
تربیت سیاسی، انقلابی، تمدنیارتقای ارتباط با «جامعه» بزرگ انسانی، «جهان» و فردای «تاریخ» و ارتباط با «ولیّ اجتماعی»
ارتباط با مخلوقات دیگرتربیت محیطیتربیت محیطیارتقای ارتباط با محیط زیست طبیعی و مصنوعات بشری

 

محورهای ذیل هر ساحت

مهم‌ترین محورهای ذیل هر ساحت به شرح زیر است:

 

ساحت‌هاموضوعات و محورها
تربیت ایمانی معنوی[1]تربیت اعتقادینظام عقیدتی و معرفتی (توحید جاری)

ایمان

هستی‌شناسی، عالم ماده و عالم معنا (غیب هستی)

خداشناسی (صفات و أفعال خدا و ارتباط خدا با مخلوقات)

راه‌شناسی و راهنماشناسی (دین، قرآن، نبوت و ولایت، پیامبران و اهل بیت:)

فرشتگان

انسان‌شناسی عام (جایگاه انسان در نظام آفرینش، آرمان حیات و هدف زندگی فردی و اجتماعی)

اخلاق بندگی

تربیت عبادی سلوکیبرنامه سلوک عبادی

۱. واجبات،‌ فقه و احکام شرعی

۲. مراقبات، اذکار، ادعیه، مناسک و مستحبات

۳. زیارت، مرثیه، توسل به اهل بیت:

تربیت فردیتربیت خلقی، شخصیتی۱. فضایل اخلاقی و صفات نفسانی (اخلاق فردی)

۲. مسایل عاطفی احساسی هیجانی و تعدیل قوا (مدیریت نفس)

۳. سلامت روانی و مباحث مشاوره‌ای

۴. صفات و گرایش‌های فطری (کمال‌خواهی، خیر و فضیلت‌جویی، علم و حقیقت‌جویی، آفرینشگری و نوآوری)

۵. برنامه‌ریزی و مدیریت زمان، تعهد، وظیفه‌شناسی و رسالتمندی

تربیت هنریزیبایی‌شناسی، زیبایی‌دوستی، زیبایی‌آفرینی
تربیت فکری، ذهنی، عقلانی۱. تفکر، تدبر، تعقل

۲. کنترل قوای ادراکی، نفی خواطر، تمرکز، دقت، حافظه

۳. تصمیم‌گیری، حل تعارض، حل مساله،

۴. تجزیه و تحلیل، نقد

۵. خلاقیت

۶. زکاوت، سرعت انتقال، آینده‌نگری

تربیت زیستی، بدنی۱. مزاج و تغذیه

۲. ورزش

۳. خواب و استراحت

۴. تفریح و نشاط، اوقات فراغت

۵. بهداشت

۶. سلامت و درمان

۷. ورزیدگی و چالاکی

تربیت اجتماعیتربیت اجتماعی فرهنگی۱. اخلاق اجتماعی و آداب معاشرت؛ عدالت، احسان، دوستی، دشمنی، ایثار، نصح، خدمت، تواضع و مردمی‌بودن و …

۳. مهارت تعامل، اثرگذاری و ارتباط با انواع مخاطبان

۴. جریان‌سازی و گفتمان‌سازی، امر به معروف و حضور اجتماعی

۵. سواد رسانه و فضای مجازی

۶. قانون و حقوق اجتماعی

تربیت خانوادگی۱. نگرش کلان به خانواده و آرمان خانوادگی

۲. تشکیل خانواده و انتخاب همسر

۳. دوران عقد

۴. همسرداری و حراست از خانواده

۵. فرزندآوری و تربیت فرزند

۶. تنظیم (ساختار خانواده و نقش‌ها)، تحکیم (مهرورزی و ارتباط جنسی)، ترمیم و تعالی خانواده

۷. ارحام (پدر، مادر، خواهر، برادر، اقوام)

تربیت جمعی، تشکیلاتی۱. فعالیت جمعی، تیمی، تشکیلاتی و جبهه‌ای

۲. فعالیت مردمی و جهادی

تربیت سیاسی، انقلابی تمدنی۱. ارتباط با جامعه جهانی و آینده تاریخ انسانی

۲. رابطه با ولی جامعه (امام معصوم یا نایب او)

۳. مقابله با طواغیت و نظام سلطه

۴. انقلاب اسلامی و مکتب امام

۵. جبهه‌ی تاریخی حق و باطل، آینده‌پژوهی و مهدویت

۶. تمدن و پدیده‌های اجتماعی تمدنی

تربیت اقتصادی، معیشتی۱. رابطه با دنیا و مظاهر آن

۲. درآمد و ثروت (کارآفرینی، اشتغال، تدبیر معیشت و سرپرستی خانواده)

۳. مصرف (نظام هزینه‌ها، انفاق، …)

تربیت صنفی حرفه‌ای۱. حوزه و هویت طلبگی

۲. تحصیل علوم حوزوی (صرف و فقه و فلسفه و …) و رابطه آن با کارکرد حوزوی

۳. تحصیل مهارت‌های صنفی و هندسه مهارتی

۴. استعدادیابی

۵. کارویژه‌ها و ماموریت‌های روحانیت (تعلیم و تدریس، تبلیغ ترویج، پژوهش، تربیت، راهبری و مدیریت)

زی طلبگی و حجره‌نشینی: مرتبط با ساحت اجتماعی فرهنگی

تربیت محیطیتربیت محیطی۱. محیط زیست طبیعی

۲. محیط زیست صناعی

به معرفی ساحت های اخلاقی که ندای تهذیب بر آن بنا شده امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...