معرفی بزرگترین گناهان کبیره

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

 • بحث در گناهان کبیره است. بعضی از گناهان کبیره، اکبر گناهان کبیره است.
 • امام صادق(ع) فرمودند: اکبرالکبائر سبعه، بزرگترین گناهان کبیره هفت تا است. اول شرک به خدا. اینکه در بندگی، خدا را قبول دارد ولی در عبادت غیر خدا را عبادت می کند. حالا یا مستقیماٌ غیرخدا را عبادت می کند مثل بت پرست، یا نماز می خواند و کارهای خوب می کند برای اینکه مردم ببینند و از او تعریف کنند. خود را پیش مردم عزیز کند این شرک به خداست اگر متوجه باشد.
 • دوم، عاق والدین اینکه پدر و مادر از انسان ناراضی باشند و کاری کند که پدر و مادر آزرده شوند. در قرآن می فرماید حتی کلمه ی اف را هم به کار نبرید. یعنی کوچکترین کلمه ای که والدین را بیازارد حرام است.
 • سوم، تصرف در مال یتیم از روی ستم.
 • چهارم، خوردن ربا. اگر نمی داند ربا حرام است یا در جایی هست که تازه مسلمان شده خب هیچ ولی اگر می داند و اینکه در قرآن هم آمده و باز ربا بخورد این اکبر کبائر است.
 • پنجم قتل نفس است.
 • ششم، نسبت زنا به زن پاکدامن.
 • هفتم، جایی که امام یا نائب امام فرمان جنگ و جهاد دهد و شخص بدون عذر شرعی شانه خالی کند.
 • از اینجای بحث، در مورد ثواب کسی است که بتواند گناه را ترک کند. یعنی می توانست گناه را انجام دهد ولی ترکش کند. آن وقت چه مزدی دارد پیش خدا ترک گناه همراه با قدرت انجامش.
 • پیامبر فرمودند: هرکه چهل روز کارهایش را برای خدا خالص کند یعنی گناه نکند در صورتی که می توانسته دروغ و تهمت و غیبت و شهادت دروغ و فحش و کارهای خلاف کند و کسی هم نبوده جلویش را بگیرد ولی نکرده آن هم فقط به خاطر خدا، این کم کاری نیست.
 • وقتی هابیل و قابیل پسران ابوالبشر از روی حسد برادر به برادرش می گوید من تو را می کشم و برادر می گوید اگر بخواهی مرا بکشی من نمی گذارم. تو گناه کنی ولی من گناه نمی کنم.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به معرفی بزرگترین گناهان کبیره امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...