مسایل اساسی مراقبه علما سلوک

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • عرض شد که موضوع مراقبه، خود یکی از قدمهاست در سیر سلوکی الا اینکه اساس مسآله همین مراقبه هست. در این جا صورت اصلی مراقبه را برایتان عرض می کنم.
  • مراقبه عنوانی است که علماء سلوک با آن چندین مسآله ی اساسی را در نظر می گیرند. عنوان مراقبه یک عنوان کلی است اما در مقام تحلیل عنوانی است که با آن اشاره می شود به چهار مسآله ی اصلی که علماء سلوک بیان کرده اند.
  • این چهار مسآله زیر مجموعه ی مراقبه هست ولی در حقیقت یکی از این چهار تا خود مراقبه هست و سه اصل دیگر نامهای دیگر هم دارد ولی همه را جمع می کنند و تحت عنوان مراقبه می گویند.
  • این چهار مسآله و اصل شامل مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه (معاقبه) می باشد.
  • کسی که بیدار شد و متنبه شد توبه و انابه کرد و شروع به قدم گذاشتن در وادی طلب کرد و در طلب خدا بود این شخص سالک مراقبت باید داشته باشد که این مراقبه به صورت چهار اصل در می آید.
  • سالک در این راه باید با خود شرطی داشته باشد(مشارطه) و با خود پیمان ببندد به این معنا که چون انسان گرفتار نفس است و نفس هم ذاتاً تمایلش به غیر حق است و در این راه نفس شریک انسان حساب می شود، اگر در این راه نفس به حقیقت انسان جواب مثبت داد و با او همراهی مثبت داشت، انسان سالک در این راه موفق است. اما اگر نفس بنای سرکشی گذاشت و همراه شیطان بود و تحت سیطره ی انسان نبود سالک در این راه موفق نخواهد بود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به مسایل اساسی مراقبه علما سلوک امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...