مرتبه نفسانی و ارتباط با خدا

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • چون که جزوی عاشق جزوی شود     زود معشوقش به کلِ خود رود
  • بنده سوی بنده شد او ماند زار          بوی گل شد سوی گل او ماند خار
    همچو آن ابله که تاب آفتاب               دید بر دیوار و حیران شد شتاب
  • ما در این دنیا روز به روز زار می شویم زار کلی ما آنجاست که بمیریم. فعلاً که اینجا هستیم وقتی تابشی نباشد تابش دیگری به جایش می گذاریم ولی یک وقتی می رسد که دیگر این نظام تمام می شود و تابشی نیست که جایگزینش کنیم سنن و احکام عوض می شود و فشار قبر از همین چیزها نشآت می گیرد که در دنیا به سراغ آن تابشها رفته و به جزء پرداخته وقتی مردیم فشار را متوجه می شویم انسان آنجا تنها می ماند خدا هم که نیست یعنی ما با او رابطه نداریم. یعنی از کل ماندیم و عاشق جزء شدیم جزء رفت و با کل هم که ارتباط نداشتیم.
  • در بیانی از حضرت عیسی(ع) آمده که گفته اند: آنها که به این دنیا عشق می ورزند مانند آنهایی هستند که روی موج خانه ای بنا می کنند.
  • امواج را برای خود قرار اتخاذ نکنید. ایشان موج می بیند چون در مرتبه ی نفسانی نیست در مرتبه ی بالا قرار دارد. ولی من و شما موج را حقیقت می بینیم و دریا.
  • پس متذکر شدیم که ما در مرحله ی نفسانی خود اینچنین هستیم که مرتبه ی قلب و روحانیت وارد نشده ایم
  • و دنیا را خوب می بینیم و به سوی آن جذب می شویم
  • و نسبت به این موجودات اطرافمان هوا داریم پس باید این مرتبه ی نفسانی ما نابود شود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به مرتبه نفسانی و ارتباط با خدا امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...