مراحل مختلف کشف ابصاری

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • در این مرتبه ممکن است سالک در خصوص دیگران هم چیزهایی ببیند البته در حالت بیداری
  • مثلاٌ من را می بیند که در حال وضو گرفتن هستم به مرحله ی شستن دستها که می رسم می بیند که من نمی توانم هرچه تلاش می کنم نمی شود.
  • البته در مواقعی است که آن شخص با آن فرد در ارتباط است یا شاگردش است که یک سری تذکرات به او می دهد.
  • که چون خود آن طرف توجه ندارد و نمی شود به او ابلاغ کرد از طریق این شخصی که استادش است یا معلم یا دوستش است به او مکشوف می شود حقیقت که او به این شخص تذکراتی می دهد.
  • خب در حال وضو به دستهایم رسیده ام و نمی توانم بشویم
  • توجه کنید این یک تمثل است کشف ابصاریست در اواسط سلوک هم پیش می آید
  • اینجور که در حالات دیگران پیش می آید که به برزخ صعودی هم ارتباط ندارد.
  • اشتباه نشود در مورد کشف ابصاری صحبت می کنیم که به روشن شدن خصوصیات آن طرف مربوط است البته در تمثلها.
  • حکایت این دید و این منظر این است که این آدمی که ما دیدیم اینجور وضو می گیرد به دستانش که رسید هرچه سعی می کند نمی تواند معنیش این است که این آدم که شروع به سیر سلوکی کرده یک سالک مبتدی است وقتی که شروع کرده و در ارتباط با کارها و حرکات و سکنات بیست و چهار ساعته اش در تطبیق با موازین شرعی به حساب مراقبه می رسد آنجا دیگر کارش معطل می ماند. اینجا آن طرفی که دید باید معنیش را به او بگوید. بگوید تو در مراقبت جدیت نمی کنی.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به مراحل مختلف کشف ابصاری امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...