مراحل مختلف و متعدد توبه

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • بعد از یقظه مسئله ی توبه را تا حدودی تشریح کردیم. بحث شد پیرامون اینکه توبه گرچه خود در مرتبه ی دوم هست و قدم دوم است الاّ اینکه توبه با توجه به ماهیت سیر و سلوک و اینکه سری جداگانه دارد در سیر سلوکی، ولی خود دارای مراتب است.
  • مرحله ی اول توبه که در جلسه ی قبل گذشت توبه ی از معاصی و گناهان بود. بعد از گذشت از مرحله ی اول توبه، مراحل بعدی پیش می آید.
  • اگر در مسئله ی سلوک خوب تآمل کنیم می یابیم که انسان در سیر و سلوکش با توجه به ماهیت سلوک، مراحلی را باید پشت سر بگذارد
    تا به حق برسد دارد چون ماهیت سلوک این را ایجاب می کند که توبه مراتب داشته باشد.
  • در مرحله ای که انسان در مقام عبودیت بوده خواست نزدیکتر باشد و خواست به سوی خدا حرکت بیشتر بکند مسلماً از منزل اول برگشته به سوی منزل بالاتر. از آن موقعیت اول روحی که داشته است در مقام عبودیت از آن صعود نموده به سوی خدا.
  • اگر توبه یک مرحله داشته باشد و همان بازگشت از معاصی باشد و بیش از آن مراحلی نداشته باشد، آن وقت هیچ مفهومی نخواهد داشت که سلوک را طی منازل بدانیم و سیر عوالم و کم کردن فاصله به تدریج, خود حاکی از این است که سالک همیشه در توبه است.
  • در قرآن آیه ای است که می فرماید خدا توّابین را دوست می دارد اشاره به همین توبه ی مستمر و همیشگی است که توّاب، مرتب در حال برگشت باشد. اصلاً معنی توّاب همین است یعنی توبه ی بعد از توبه.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به مراحل مختلف و متعدد توبه امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...