مراحل رفع سستی در امر به معروف

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

 • گفتیم که مداهنه در امر به معروف و نهی از منکر مانع طی طریق سلوک است و سالک از مداهنه باید اجتناب کند.
 • پرهیز از مداهنه در چند مرحله انجام می شود؛ مرحله ی اول اجتناب از مداهنه ی قلبی، زبانی و عملی. یعنی مداهنه نکند نه زباناً نه قلباً و نه عملاً. ( یعنی نه با زبان نه با قلب و نه با عملش امر به معروف و نهی از منکر نمی کند)مرحله دوم اینکه مداهنه نکند نه در قلب و نه در زبان. اما در مقام عمل نهی از منکر و امر به معروف نمی کند. مرحله بعدی مداهنه کند در زبان و عمل ولی قلباً از منکرات بدش می آید و از معروفات خوشش می آید.
 • پس اصل موضوع و باب نجات در امر به معروف و نهی از منکر این است که هم با قلب و هم با زبان و هم با عملش امر به معروف و نهی از منکر کند.
 • در وسائل الشیه روایتی از امیرالمومنین هست که فرمودند: هرکسی که انکار منکر را ترک کند هم قلباً و هم زباناً و هم با عمل، در واقع مرده ای است بین زنده ها.
 • سید رضی می گوید وقتی با جمعی از شامیان روبه رو شدیم حضرت علی به آنها فرمود: ای مومنین کسی که تجاوز و منکری را ببیند که انجام می شود یا به سوی آن منکر دعوت می کنند، اگر با قلبش از آن ناراحت شود در مرحله قلب، خود را پاک کرده و کنار کشیده است. از آن بالاتر اینکه با زبانش هم از آن انحراف به مقابله برخواست او اجر دیگری دارد
  و این از آن اولی افضل است و اما آنکه قدم بالاتر گذاشت و علاوه بر قلب و زبان با عملش هم به مقابله با آن منکر پرداخت
  و شمشیر برداشت و منظورش هم این است که کلمه ی خدا و امر خدا باید بالا باشد و کلمه ظالم باید از بین برود،
  این آن کسی است که به راه هدایت قدم گذاشته است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به مراحل رفع سستی در امر به معروف امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...