مراتب نفاق و مخالفت ظاهر با باطن

  • امتیاز امتیاز داده نشده

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • از جمله جلوات هوای نفس که از مهلکات است و در طریق سلوک در درجات مختلف مطرح می شود و در بعضی مراتب روشن است و در بعضی مراتب خیلی خفی است و تشخیصش مشکل است و نجات از آن، مشکلتر مسأله ی نفاق است.
  • نفاق در معنای روشنش، نفاق کفر است یعنی کسی به ظاهر ادعای اسلام دارد ولی در باطن ایمان نداشته باشد که مصداق بارز منافق است.
  • صحبت ما درباره ی نفاق در معنای دیگرش است که عمیق است و هرچه عمیق تر می شویم مراتبش عمیق تر است که این مراتب دیگر را علماء اخلاق با برداشتی که از آیات و روایات دارند به آن اشاره کرده اند.
  • اگر قرآن را فقط در آن موارد نزول که شأن نزول می گوییم منحصر کنیم یا در مصادیق خیلی روشن منحصر کنیم معنایش این است که باب استفاده از قرآن را به روی همه بسته ایم. قرآن تطبیق می کند در همه ی موارد آن هم در مراتب مختلف.
  • مومن و مسلمان می شود که مبتلا به نفاق باشد یعنی باطن و ظاهر یکی نیست. وقتی ظاهر و باطن یکی نبود این معنی وسیع نفاق است و اگر اینگونه شد او منافق است.
  • مخالفت ظاهر با باطن در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شود. یکی باطن با ظاهر انسان در رابطه با بندگان خدا یکی نباشد دیگری اینکه باطن و ظاهر انسان در ارتباط با خدا یکی نباشد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به مراتب نفاق و مخالفت ظاهر با باطن امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...