مراتب موجود در آیة الکرسی

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • این مسائلی که عرض می کنم به ترتیب واقع می شود. اول، لااکراه فی الدین. دوم، قدتبیّن الرشد. سوم کفر به طاغوت. چهارم ایمان به الله. این آیه ی اول از آیة الکرسی.
  • برای آیه ی دوم می گوید ولایت بعداز ایمان و از ظلمات وارد نور شدن، این شش مرتبه شد. این شش مرتبه را به خاطر بسپارید. اول مرتبه ی لااکراهی است. دوم مرتبه ی تبیّن است. بعد مرتبه ی کفر به طاغوت بعد مرتبه ی ایمان بعد ولایت و بعد مرتبه ی حرکت از ظلمت به نور.
  • در کل عالم مصداق دارد در یک شهر مصداق دارد در یک آبادی مصداق دارد در یک تک انسان هم مصداق دارد. اول باید لااکراه واقع شود یعنی کسی که در اکراه است نمی شود با او صحبت کرد. نمی شود رویش کار کرد. اول باید بستری از عدم اکراه درست شود.
  • انبیاء اگر می جنگیدند بااکراه می جنگیدند نه برای اکراه. فرق است بین تآسیس اکراه قیام به سیف برای ایجاد اکراه و قیام به سیف برای براندازی اکراه. انبیاء قیام به سیفشان برای ایجاد اکراه نیست برای برانداختن اکراه است.
  • امام زمان هم قیامشان قیام به سیف است اما برای رفع اکراه است نه برای ایجاد مقتضی. می خواهد اکراهاتی که مانع فکر کردن انسان و تصمیم گیری و انتخاب است را بردارد. نمی خواهد مردم را مجبور به پذیرش کند.
  • هر وقت خواستید دفاع کنید از اینکه قیام حضرت قیام به سیف است این را اعلام کنید که هیچ کدام از انبیاء برای اکراه قیام نکرده اند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به مراتب موجود در آیة الکرسی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...