مراتب مشاهدات سالک

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • کشف سالک به این معناست آنچه که توسط عامه ی مردم دیده نمی شود دیده شود. این دیدن سالک مراتبی دارد. یک تصویر کلی عرض می کنم که از کجا شروع می کند و به کجا می رسد. جزییات و ابعاد ریز هر سالک را در اینجا نمی شود بیان کرد زیرا اصلاٌ در گفتار نمی گنجد. در خیلی جاها الفاظ قاصر است یا اصلاٌ مسآله مفصل است ولی ایت ترتیبی که الان توضیح خواهم داد یک حقیقت است که برای هر سالکی پیش می آید.
  • در مراحل اولیه که انوار در قلب سالک تجلی کرده و این انوار که در حد محدود در قلب اوست در بصر سالک به ظهور رسیده باشد و از بصر بالاتر برخوردار شده باشد که طبعاٌ کشف برایش شروع می شود در مراحل ابتدایی و اولیه سالکین قطعات نوری را می بینند یعنی به حالت ظاهری انواری می بیند به اشکال مختلف گاهی به شکل دایره یا به شکل نقطه های نورانی مانند ستاره ها یا کل آنجایی که هست را نور می بیند. انوار را هم باز به اقتضای خصوصیات درون سالک در رنگهای متفاوت می بیند گاهی سفید یا سرخ یا بنفش یا زرد می بیند اینها هم بدون حساب نیست حسابشان را نمی شود تشریح کرد خیلی طولانی است و خیلی از آنها هم نگفتنی است.
  • نه اینکه بی حساب است یعنی همینطور به رنگ آبی درآید یا همینطور به رنگ سبز درآید، نه در هر رنگی حکایتی هست و همه اش هم به خود سالک می رسد در اکثر مواقع نه به غیر سالک.
  • این خصوصیات درونی سالک است که نور را در رنگهای مختلف نشان می دهد. یا نور با رنگهای مختلف تجلی می کند.
  • همچنین اشکال نور هم حساب دارد که دایره یا به شکل ستاره یا جو را رنگی ببیند همه بستگی به خصوصیات خود سالک دارد.
  • در مراحل اولیه اینجور است که گاه در حالت بیداری و گاه در حالتی است که اینجور می بیند که خارج از اختیار است. یا در موقعی که مشغول ذکر است به حساب خودش یا در مواقع عادی که مشغول ذکر هم نیست ولی دفعتاٌ نور می بیند. اینها در مراتب اولیه کاملاٌ عادی پیش می آید.
  • قبلاٌ هم اشاره شد که اینطور نیست که هر سالکی مرتب این موارد برایش پیش بیاید. خصوصیات سالکین متفاوت است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به مراتب مشاهدات سالک امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...